EHRA-PATHS

EHRA-PATHS: Multimorbiditeit bij oudere patiënten met atriumfibrilleren aanpakken via interdisciplinaire, patiëntgerichte, systematische zorgpaden.

EHRA-PATHS

Het EHRA-PATHS project heeft als doel om de klinische praktijk op het gebied van atriumfibrilleren te transformeren en te verbeteren naar holistische, inclusieve en gepersonaliseerde behandelstrategieën. Het zal de focus verleggen van een benadering gericht op een enkele ziekte naar een multifactoriële benadering, daarbij rekening houdend met multimorbiditeit, polyfarmacie en geslacht.

Aanpak: De EHRA-PATHS aanpak is gebouwd op 4 pilaren:

1.      Identificatie van huidige behoeften in de klinische praktijk voor de behandeling van multimorbide, oudere AF patiënten (WP1 & WP2)

2.      Het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe interdisciplinaire, patiëntgerichte, systematische zorgpaden om multimorbiditeit, polyfarmacie en sekseverschillen bij oudere AF patiënten aan te pakken (WP3)

3.      Implementatie van systematische en uniforme adoptie en evaluatie van deze nieuwe zorgpaden in Europa (WP4 & WP5)

4.      Disseminatie en communicatie voor maximale maatschappelijke impact (WP6 & WP7)

Werkpakket 5 (WP5) – UMCG

Doel: Het implementeren en evalueren van nieuwe zorgpaden om comorbiditeiten systematisch te evalueren en behandeling te initiëren in oudere multimorbide AF patiënten.

Studieontwerp: Een prospectieve, multicenter, internationale studie bestaande uit twee delen. Deel 1 bestaat uit een prospectieve observationele studie van de standaard zorgpaden van elke locatie, wat zal dienen als “base mapping” van de huidige behandeling van comorbiditeiten bij oudere patiënten met nieuw gediagnosticeerd AF. Deel 2 bestaat uit een prospectieve, cluster-gerandomiseerde gecontroleerde studie in dezelfde centra als deel 1, om te onderzoeken of de nieuw ontwikkelde zorgpaden leiden tot een betere evaluatie van comorbiditeiten en adequate behandelingsinitiatie bij oudere patiënten met nieuw gediagnosticeerd AF.

Studiepopulatie: Nieuw gediagnosticeerde AF patiënten ≥65 jaar.

Primair eindpunt deel 1: het aantal comorbiditeiten dat formeel wordt geëvalueerd en waarvoor adequate behandeling wordt geïnitieerd binnen 6 maanden na een nieuwe AF-diagnose.

Primair eindpunt deel 2: de implementatie van een risicomanagementprogramma dat resulteert in alle comorbiditeiten die formeel worden geëvalueerd en waarvoor een adequate behandeling wordt geïnitieerd binnen 6 maanden na een nieuwe AF-diagnose.

 

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nummer 945260

Betrokkenen

Principal investigators

Isabelle van Gelder

Cardioloog

Michiel Rienstra

Cardioloog
Team

Colinda van Deutekom

Arts-onderzoeker

External links