Michiel Rienstra

Cardioloog

Michiel Rienstra is hoogleraar Klinische Cardiologie en gespecialiseerd in boezemfibrilleren en hartfalen. In 2009 ontving hij een NWO Rubicon-subsidie ​​en ging hij naar de Harvard Medical School, het Massachusetts General Hospital en de Framingham Heart Study, Boston, Verenigde Staten, voor een postdoc over populatiegenetica en epidemiologie van atriumfibrilleren. In 2012 ontving hij de NWO Veni-subsidie ​​voor zijn project over genetica van boezemfibrilleren. In 2015 gaf de European Society of Cardiology hem een academische beurs voor zijn project over big data-aanpak bij boezemfibrilleren. Momenteel is professor Rienstra voorzitter van een onderzoeksgroep van (MD-) research fellows, MD-PhD-fellows, post-docs en studenten die voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van diagnostiek (inclusief genetica) en behandeling van individuen met (of risico op) boezemfibrilleren en de combinatie van boezemfibrilleren en hartfalen.

 

Huidige activiteiten

Hij is betrokken bij 4 grote nationale consortia; RACE V (hypercoagulabiliteit en AF-progressie), RED-CVD (vroege detectie van hart- en vaatziekten in huisartspraktijken), AI (katalysator voor de toepassing van kunstmatige intelligentie bij CV-aandoeningen) en MyDigiTwin (op big data en kunstmatige intelligentie gebaseerd ecosysteem om de persoonlijke “Digital Twin” van een gebruiker). Hij is betrokken als hoofdonderzoeker of  lid van de stuurgroep van talrijke, voornamelijk door onderzoekers geïnitieerde klinische onderzoeken (RACE 2 t/m 9, MARC 1-2, VIP-HF, DECISION, EHRA-PATHS). Hij is onderdeel van het internationale AFGen consorsortium, Europese AFFECT-EU project en AF research netwerk in Noorwegen. Hij is fellow van de European Society of Cardiology en de American Heart Association, en lid van de Scientific & Clinical Education Lifelong Learning Committee (SCILL) van de Genomics and Precision Medicine Council van de American Heart Association. Hij is auteur van meer dan 200 peer-reviewed artikelen en hoofdstukken in boeken.

Contactinformatie

Current activities

He is involved in of 4 large national consortia; RACE V (hypercoagulability and AF progression), RED-CVD (early detection of cardiovascular disease in general practices), AI (catalyzing the application of artificial intelligence in CV disease), and MyDigiTwin (Big-data and Artificial Intelligence-based ecosystem to create a user’s personal “Digital Twin”). He is/was involved as principal investigator/ steering committee member of numerous mainly investigator-initiated clinical studies (RACE 2 to 7, MARC 1-2, VIP-HF, DECISION). He is fellow of the European Society of Cardiology and the American Heart Association, and member of the Scientific & Clinical Education Lifelong Learning Committee (SCILL), previous member of the Leadership Committee of the AHA – Genomics and Precision Medicine council. He has authored thus far more than 175 peer-reviewed papers and book chapters.

Mijn projecten

EHRA-PATHS

EHRA-PATHS: Multimorbiditeit bij oudere patiënten met atriumfibrilleren aanpakken via interdisciplinaire, patiëntgerichte, systematische zorgpaden.

DECISION

Digoxin Evaluation in Chronic heart failure: Investigational Study In Outpatients in the Netherlands: DECISION

RACE‐8‐HF

Een vergelijking van vroege ablatie en standaardtherapie

RED-CVD

Het verbeteren van vroege detectie van hart- en vaatziekten

AF RISK

Identificatie van een risicoprofiel als leidraad voor de behandeling van boezemfibrilleren (AF)

Adipositas in hartfalen met een behouden ejectiefractie

Epicardiaal vet als oorzaak voor hartfalen met een behouden ejectiefractie

PROMINENT

Gepersonaliseerde behandeling van diabetes en verwante ziekten

Mijn publicaties

Preoperative cardiac screening using NT-proBNP in obese patients 50 years and older undergoing bariatric surgery: a study of 310 consecutive patients

Sophie L van Veldhuisen, Gijs van Woerden, Martin E W Hemels, Yves G C J America, Rudolf A de Boer, Michiel Rienstra, Dirk J van Veldhuisen, Eric J Hazebroek. Surg Obes Relat Dis 2021.

view on PubMed

Epicardial Adipose Tissue and Invasive Hemodynamics in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Thomas M Gorter, Gijs van Woerden, Michiel Rienstra, Michael G Dickinson, Yoran M Hummel, Adriaan A Voors, Elke S Hoendermis, Dirk J van Veldhuisen. JACC Heart Fail 2020.

view on PubMed