Adipositas in hartfalen met een behouden ejectiefractie

Epicardiaal vet als oorzaak voor hartfalen met een behouden ejectiefractie

Hartfalen met een behouden ejectie fractie (HFpEF) is een complexe ziekte waar wereldwijd miljoenen patiënten aan lijden. Op dit moment zijn er geen effectieve therapieën om de levensverwachting of kwaliteit van leven te verbeteren van patiënten met deze ziekte. Veel van deze patiënten met HFpEF zijn obees en wij denken dat vetweefsel en bijkomende inflammatie een rol spelen in de pathofysiologie van HFpEF.

Vanuit historisch oogpunt werd altijd aangenomen dat vetweefsel een opslag en leverancier van energie was. Dit standpunt is sterk veranderd over de afgelopen jaren en de huidige gedachte is dat vetweefsel juist een actieve rol heeft in de pathofysiologie van HFpEF. Wij en anderen hebben recentelijk aangetoond dat patiënten met HFpEF meer epicardiaal vet hebben. Epicardiaal vet is een bijzonder vetdepot, omdat het dicht tegen het hart aan ligt. Hierbij is het mogelijk dat er directe interactie is tussen het vetweefsel en het hart. Epicardiaal vet kan op verscheidene manieren het hart beïnvloeden. Epicardiaal vet heeft bijvoorbeeld veel inflammatoire cytokines die een schadelijk effect op het myocard kunnen hebben, als wel myocardiale fibrose en stijfheid kunnen veroorzaken. Als alternatief kan epicardiaal vet ook het myocard infiltreren en de myocardiale ultrastructuur of metabolisme veranderen.

 

In het huidige project zullen trachten uit te zoeken of-, en hoe epicardiaal vet bijdraagt aan de pathofysiologie van HFpEF. Als vetweefsel daadwerkelijk betrokken is, kan dit mogelijk leiden tot nieuwe therapeutische opties voor patiënten met HFpEF.

“Het ontrafelen van de relatie tussen adipositas en hartfalen met behouden ejectiefractie kan nieuwe mogelijkheden bieden voor therapeutische opties voor patiënten die lijden aan deze aandoening.”

Betrokkenen

Principal investigator

Dirk Jan van Veldhuisen

Cardioloog
Team

Michiel Rienstra

Cardioloog

Gijs van Woerden

Arts-onderzoeker

Persberichten en publicaties

Epicardial fat in heart failure patients with mid-range and preserved ejection fraction.

van Woerden G, Gorter TM, Westenbrink BD, Willems TP, van Veldhuisen DJ, Rienstra M. Eur J Heart Fail. 2018.

view on publisher site

Myocardial adiposity in heart failure with preserved ejection fraction: the plot thickens.

van Woerden G, van Veldhuisen DJ, Rienstra M, Westenbrink BD. Eur J Heart Fail. 2019.

view on publisher site

Incident heart failure risk after bariatric surgery: the role of epicardial fat.

van Woerden G, van Veldhuisen SL, Rienstra M. Eur Heart J 2020

view on publisher site

Epicardial Adipose Tissue and Invasive Hemodynamics in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction

Thomas M Gorter, Gijs van Woerden, Michiel Rienstra, Michael G Dickinson, Yoran M Hummel, Adriaan A Voors, Elke S Hoendermis, Dirk J van Veldhuisen. JACC Heart Fail 2020.

view on PubMed

Preoperative cardiac screening using NT-proBNP in obese patients 50 years and older undergoing bariatric surgery: a study of 310 consecutive patients

Sophie L van Veldhuisen, Gijs van Woerden, Martin E W Hemels, Yves G C J America, Rudolf A de Boer, Michiel Rienstra, Dirk J van Veldhuisen, Eric J Hazebroek. Surg Obes Relat Dis 2021.

view on PubMed

External links