Isabelle van Gelder

Cardioloog

Isabelle C. Van Gelder behaalde haar artsexamen in Groningen, Nederland in 1986, promoveerde in 1991, voltooide de opleiding tot cardioloog in 1994 en de opleiding tot elektrofysioloog in 1996. Sinds 1995 is zij werkzaam als cardioloog bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 2006 werd zij benoemd tot hoogleraar cardiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Ze is bestuurslid van European Heart Rhythm Association (EHRA) en voorzitter van de ommissie van EHRA, Secretaris / Penningmeester van de European Society of Cardiology (ESC) Stroke Council, en een gasthoogleraar van de Universiteit van Zuid-Denemarken, Odense, Denemarken.

Ze werd in 1994 geregistreerd een postdoc  beurs van de Nederlandse Hartstichting, In 1995 ontving ze een postdoc beurs van het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland (ICIN), In 2016 ontving ze de Bert Thalen medaille van de Nederlandse Hartritme Vereniging.

In 2019 gaf zij de ESC René Laënnec-lezing over klinische cardiologie, in datzelfde jaar ontving zij de zilveren ESC medaille voor haar werk binnen de klinische cardiologie.

Ze ontving meer dan 15 miljoen aan onderzoekssubsidies voor onderzoek naar boezemfibrilleren, publiceerde meer dan 300 peer-reviewed artikelen en heeft meer dan 15 promovendi begeleid. Ze is PI van meer dan 20 onderzoeken, waaronder de RACE-studies en lid van de stuurgroep van meer dan 15 internationale onderzoeken, waaronder EAST, AXAFA, ASSERT, RASTA-AF en STEEER AF.

Ze is lid van de ECS Task Force voor de 2020-richtlijnen over boezemfibrilleren. Daarnaast is ze redacteur van de wetenschappelijke tijdschriften Europace en Heart.

Huidige activiteiten

Haar onderzoek richt zich op het begrijpen Waarom mensen boezemfibilleren ontwikkelenen de nadelige uitkomsten, waaronder AF-progressie. Ze onderzoekt nieuwe managementstrategieën om nadelige resultaten te voorkomen, met de nadruk op cardiovasculair risicobeheer en diagnose en preventie van hartfalen.

Current activities

Her research focuses on understanding the susceptibility to atrial fibrillation and it adverse outcomes including AF progression. It explores novel management strategies to prevent adverse outcomes with a focus on cardiovascular risk management and diagnosis and prevention of heart failure.

Mijn projecten

EHRA-PATHS

EHRA-PATHS: Multimorbiditeit bij oudere patiënten met atriumfibrilleren aanpakken via interdisciplinaire, patiëntgerichte, systematische zorgpaden.

RACE‐8‐HF

Een vergelijking van vroege ablatie en standaardtherapie

AF RISK

Identificatie van een risicoprofiel als leidraad voor de behandeling van boezemfibrilleren (AF)

PROMINENT

Gepersonaliseerde behandeling van diabetes en verwante ziekten