RASTA AF

Omkering van atriaal substraat om boezemfibrilleren (AF) te voorkomen.

Achtergrond: AF is een groot gezondheidsprobleem, met een prevalentie van 0,4-1% van de bevolking. Het leidt tot hoge zorgkosten en aanzienlijke morbiditeit, vooral voor patiënten met ernstige symptomen. Lichamelijke inspanning en behandellen van risicofactoren om AF te voorkomen wordt in cohortonderzoeken breed ondersteund om gunstig te zijn. Het is algemeen bekend dat leeftijd, body mass index, hartklepaandoeningen, hartfalen, hypertensie en slaapapneu risicofactoren zijn voor AF, waarvan de meeste kunnen worden weggenomen als ze op de juiste manier worden behandeld. Bovendien zijn katheterablatietechnieken geëvolueerd en verbeterd om recidief van AF te verminderen bij degenen die het meest symptomatisch zijn en die ofwel hartfalen hebben, ofwel het risico lopen op de ontwikkeling ervan. Ondanks deze vorderingen blijft de recidief kans van AF hoog.

Doelstelling : Bepalen of vroege behandeling van het aritmogene substraat, met of zonder agressieve risicofactormodificatie, het belangrijkst is bij het voorkomen van recidief AF. De hypothese is dat patiënten met onderliggende risicofactoren die AF bevorderen het meest zullen profiteren van een gecombineerde strategie van agressieve risicofactoraanpassing in combinatie met katheterablatie.

Onderzoeksopzet: gerandomiseerd onderzoek in meerdere centra waarin katheterablatie versus katheterablatie plus agressieve risicofactortherapie wordt vergeleken, gevolgd door onderhoud met geblindeerde eindpuntevaluatie.

Studiepopulatie : Patiënten met symptomatische AF en twee van de volgende risicofactoren zullen worden geïncludeerd: hypertensie, BMI ≥ 27, diabetes, eerdere beroerte / TIA, voorgeschiedenis van hartfalen (eerdere opname van hartfalen als gevolg van AF of LVEF <40%), leeftijd ≥ 65.

Interventie: AF-ablatie binnen 3 maanden of AF-ablatie na 3 maanden, met een 12 weken durend oefen-/risicofactorbeheerprogramma thuis, gevolgd door onderhoudstherapie. Er wordt een behandelingsperiode van 5 maanden in acht genomen om de interventies uit te voeren en een blankingperiode van 2 maanden na ablatie. Richtlijngerichte therapie voor risicofactoren zal in alle groepen voorkomen, waaronder: bloeddruk, cholesterol, diabetes, alcoholreductie en slaapapneu-screening. Alle patiënten ondergaan bij aanvang implantatie van een implanteerbare lusrecorder (ILR).

Belangrijkste onderzoeksparameters / eindpunten: De primaire uitkomstmaat is een samenstelling van mortaliteit op elk moment, AF-gerelateerde ziekenhuisopname / bezoeken aan de spoedeisende hulp en AF> 24 uur (5 maanden na randomisatie). Secundaire uitkomst omvat AF-belasting.

Betrokkenen

Principal investigators

Isabelle van Gelder

Cardioloog

Michiel Rienstra

Cardioloog

Internationale samenwerkingen

 • R. Parkash (Canada)
 • J, Healey (Canada)
 • J.. Sapp (Canada)
 • A. Skanes (Canada)
 • D. Birnie (Canada)
 • J. Reed (Canada)
 • V. Essebag (Canada)
 • S. Wilton (Canada)
 • P. Dorian (Canada)
 • A. Gillis (Canada)
 • L. Rivard (Canada)
 • R. Reid (Canada)
 • C. Blanchard (Canada)
 • N. Giacomantonio (Canada)
 • G. Wells (Canada)

External links