RACE‐8‐HF

Een vergelijking van vroege ablatie en standaardtherapie

Het effect van vroege ablatie

Boezemfibrilleren (AF) en hartfalen kunnen zowel elkaar veroorzaken als elkaar in stand houden, en gecombineerd leiden ze tot een verhoogde mortaliteit. Studies waarin de AF-belasting wordt verminderd door AF-ablatie, laten veelbelovende resultaten zien met onder andere een verbeterde prognose, maar tot nu toe is er slechts één gerandomiseerde studie uitgevoerd die zich richtte op belangrijke klinische eindpunten.

Aangezien de geselecteerde patiënten in dit onderzoek niet representatief zijn voor de gehele populatie en de ablatiemethode varieerde van patiënt tot patiënt, is het doel van deze studie om te bevestigen dat vroege invasieve therapie, bestaande uit een pulmonaal vene isolatie (PVI) met gebruikmaking van cryoballon therapie, een positief effect heeft op de harde klinische eindpunten bij een grotere verscheidenheid aan patiënten met hartfalen.

Ons doel is om de werkzaamheid en kosteneffectiviteit van vroege AF-ablatie door PVI met behulp van cryoballontherapie te vergelijken met standaard (medicinale) therapie bij patiënten met hartfalen met een verminderde ejectiefractie. Ons primaire eindpunt is een gecombineerd eindpunt van mortaliteit door alle oorzaken, ongeplande cardiovasculaire ziekenhuisopname en beroerte (time-to-event-analyse). De belangrijkste secundaire uitkomstmaten zijn een gecombineerd eindpunt van mortaliteit, aantal ongeplande cardiovasculaire ziekenhuisopnames en beroerte (analyse van recurrente gebeurtenissen); een hiërarchisch eindpunt van mortaliteit, ongeplande cardiovasculaire ziekenhuisopnames, beroerte en HF-klachten; en kosteneffectiviteit.

Betrokkenen

Principal investigators

Isabelle van Gelder

Cardioloog

Michiel Rienstra

Cardioloog

External links