Daan Westenbrink

Cardioloog

Dr. Westenbrink is cardioloog en translationeel onderzoeker,  gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast heeft hij als postdoctorale fellow gewerkt aan de University of California San Diego, in de VS. Hij is geregistreerd als klinisch farmacoloog en is gespecialiseerd in hartfalen en cardiale MRI.

Zijn onderzoeksgroep bestaat uit (klinische) promovendi, MD/PhD-studenten en masterstudenten van verschillende nationaliteiten en achtergronden die werken aan nieuwe manieren om het falende hart van meer energie te voldoen. Zijn onderzoeksfocus is translationeel en omvat zowel fundamentele studies om de hoofdoorzaak van myocardiale energie-deficiëntie bij hartfalen te ontrafelen, evenals klinische onderzoeken die nieuwe strategieën testen om de energietoevoer naar het hart te verbeteren. Dr. Westenbrink heeft verschillende onderzoekssubsidies ontvangen van de Nederlandse Hartstichting (junior en senior clinical scientist), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (AGIKO, VENI) en de European Society of Cardiology. Hij heeft verschillende internationale onderscheidingen ontvangen voor zijn werk. Daarnaast  was hij Associate Editor van het European Journal of Heart Failure en voorzitter van de talentontwikkelingsraad van de Dutch Cardiovascular Alliance (DCVA).

Contactinformatie

Current activities

Ons fundamentele onderzoek richt zich op de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor mitochondriale disfunctie en energietekort bij hartfalen en de mitochondriale bijdragen aan fysiologische spiergroei. Klinisch georiënteerd onderzoek is gericht op de rol van myocardiale adipositas in de pathofysiologie van HFpEF en het potentieel van ketonlichamen om de mitochondriale functie en trainingsprestaties bij patiënten met hartfalen te verbeteren. Voor het klinische onderzoek worden geavanceerde MRI-technieken gebruikt. Dr. Westenbrink is tevens 1 van de donderzoekers van het DCVA consortium DOUBLE DOSIS en lid van de Nederlandse werkgroep hartmetabolisme. Momenteel is hij werkzaam als directeur van de verpleegafdeling cardiologie en als redacteur van het Nederlands Heart journal.

Mijn projecten

CAMP

iPHORECAST

PHOspholamban RElated CArdiomyopathy STudy

REPLACE-IT

Cardiale CT en en MRI om invasieve invasieve coronaire angiografie te vervangen in patiënten verdacht van kransslagvatlijden

Adipositas in hartfalen met een behouden ejectiefractie

Epicardiaal vet als oorzaak voor hartfalen met een behouden ejectiefractie