Binnenkort: RECONNEXT

In 2015 is het RECONECT consortium opgezet met ondersteuning van CardioVasculair Onderzoek Nederland (CVON) en de Hartstichting. RECONNECT staat voor REnal CONNECTion to microvascular disease and heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF). De resultaten van RECONNECT hebben voor fundamentele kennis gezorgd over de connectie tussen chronische nierinsufficiëntie en HFpEF. Op basis hiervan is een translationele pijplijn opgesteld voor het ontdekken en evalueren van potentiële diagnostische, prognostische en therapeutische targets, de basis vormend voor de volgende stap, RECONNEXT.

De primaire hypothese van het RECONNEXT consortium is:

Renale dysfunctie en de systemische consequenties hiervan hebben een negatieve impact op de coronaire microvasculatuur wat het ontstaan en de progressie van HFpEF aandrijft.

Rol van UMCG Cardiologie

Adriaan Voors is benoemd tot Clinical Trial leader van RECONNEXT en zal verantwoordelijk zijn voor een fase IIa multicenter, cross-over, dubbelblind, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde trial die de effecten onderzoek van orale geranyl geranylaceton (GGA) behandeling in patiënten met HFpEF.

De hypothese van de studie is dat GGA linker ventriculaire (LV) diastolische functie in patiënten met HFpEF zal verbeteren door het verbeteren van endotheelfunctie en LV relaxatie.

Patiënten zullen worden behandeld met GGA (300mg/dag) en placebo in een gerandomiseerde setting in twee studieperiodes van 3 weken met tussendoor een “washout period” van 6 weken. Veertig patiënten zullen gerecruteerd worden uit de poliklinieken van Amsterdam Universitair Medisch Centrum/locatie VUMC, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis en Universitair Medisch Centrum Groningen.

De primaire uitkomsten zullen zijn:

  • Verandering in echocardiografisch gemeten e’ tussen baseline en 13 weken behandeling
  • Endotheelfunctie gemeten als een verandering in reactieve hyperemie index (RHI) door perifere applanatie tonometrie (EndoPAT).

De GGA-HFpEF trial is de eerste fase II gerandomiseerde klinische trial die de effecten evalueert van GGA op diatolische functie, endotheelfunctie en nierfunctie in HFpEF patiënten. Als de studie positieve effecten laat zien van GGA dan zal deze data de basis vormen voor een grotere (inter)nationale gerandomiseerde gecontroleerde multicenter trial.

Voor meer informatie, breng een bezoek aan:

www.reconnext.eu

External links