OUTREACH

De behandeling van congenitale hartaandoeningen is één van de successen van de 20e eeuw. Echter, helaas hebben de 3,8 miljoen patiënten in Europa met een congenitale hartziekte een hoog risico op het ontwikkelen van hartfalen, ritmestoornissen, plotselinge hartdood of (potentieel letale) bloedvatdilatatie of -stenose relatief vroeg in het leven. Om de ziektelast van cardiovasculaire morbiditeit in de verouderende patiënt te verlagen, moeten we deze late complicaties vroeger herkennen en beter behandelen.

Er is behoefte om nieuwe effectieve strategieën te ontwikkelen om ventriculair falen, aritmieën en aandoeningen van de grote vaten te voorkomen en behandelen. Onze ambities zijn het reduceren van het risico op mortaliteit en morbiditeit en het verbeteren van de kwaliteit van leven van deze patiënten (zowel kinderen als volwassenen) door het verbeteren van uitkomsten-gedreven follow-up, geïndividualiseerde risico-inschatting en therapie.

Ons onderzoek zal zich focussen op de groep patiënten met abnormaliteiten van de outflow tract: de connectie tussen de hartkamers en de grote vaten naar de longen en het lichaam (inclusief aandoeningen zoals transpositie van de grote vaten, Tetralogie van Fallot en aortastenose).

 

Kijk hier voor een interview met Joost van Melle over OUTREACH.

“Gezond oud worden met een congenitale hartaandoening: levenslange begeleiding voor hartfalen.”

Betrokkenen

Principal investigator

Joost van Melle

Cardioloog
Team

Adriaan Voors

Cardioloog

Internationale samenwerkingen

  • Academic Medical Center Amsterdam
  • Leiden University Medical Center
  • University Medical Center Utrecht
  • Erasmus Medical Center
  • Radboud University Medical Center

Persberichten en publicaties

Effect of Losartan on Right Ventricular Dysfunction: Results From the Double-Blind, Randomized REDEFINE Trial (Right Ventricular Dysfunction in Tetralogy of Fallot: Inhibition of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System) in Adults With Repaired Tetralogy of Fallot

Bokma, J. P. et al. Circulation (2018).

view on publisher site

Survivorship in Children and Young Adults With Congenital Heart Disease in Sweden

Mandalenakis, Z. et al. JAMA Intern Med. (2017).

view on publisher site

Long term outcome up to 30 years after the Mustard or Senning operation: a nationwide multicentre study in Belgium.

Moons, P. et al. Heart. (2004).

view on publisher site

External links