Jozine ter Maaten

Arts-onderzoeker

Jozine ter Maaten heeft na haar studie geneeskunde in Groningen een promotietraject gedaan bij de cardiologie van het UMCG. Haar promotie was gericht op diuretische respons en renale biomarkers in patiënten met hartfalen. Als onderdeel van haar promotietraject heeft zij een half jaar onderzoek gedaan aan Yale University (New Haven, Connecticut, USA) bij prof. dr. Testani. Na het afronden van haar PhD, is zij begonnen aan de opleiding tot cardioloog in het UMCG. Sindsdien is zij onverminderd bezig met haar eigen onderzoekslijn, die zich erop richt de behandeling van patiënten met acuut hartfalen te verbeteren.

Contactinformatie

Door de steun van, o.a. een Mandema stipendium van het UMCG, heeft zij een post doc gedaan in Genk, België, waar zij samen met prof. dr. Mullens een prospectieve studie heeft uitgevoerd naar renale veneuze bloedstroom. Daarnaast heeft zij recent een Dekker beurs gekregen van de Hartstichting waarmee middels een RCT het effect van natriurese gestuurde therapie in acuut hartfalen onderzocht wordt. Jozine is onderdeel van de editorial board van de European Journal of Heart Failure, de Journal of Cardiovascular Translational Research en het bestuur van Young@Heart.