Experimentele cardiologie vormt een cruciale verbinding tussen preklinisch en klinisch onderzoek.

Experimenteel en translationeel cardiologisch onderzoek

We voeren state-of-the-art preklinisch onderzoek uit met als doel de onderliggende pathologische processen van hartaandoeningen te onderzoeken en strategieën te identificeren om hartsyndromen te voorkomen en aan te pakken. Onze belangrijkste focus is op pathologische aanpassingen van het hart (cardiac remodelling) die kunnen leiden tot hartfalen, een aandoening die wordt geassocieerd met hoge morbiditeit en mortaliteit. We gebruiken onder meer genetische diermodellen, geïnduceerde humane pluripotente stamcellen en patiëntmateriaal.

Team

De divisie heeft hoogleraren, postdoctorale onderzoekers, promovendi en technici in dienst. Prof. Rudolf de Boer, cardioloog, is voorzitter van deze afdeling en dr. Herman Silljé leidt het onderzoek in het preklinische cardiologielaboratorium. Verschillende hoofdonderzoekers hebben hun respectievelijke onderzoekslijnen in de experimentele cardiologie.

Huidige projecten

Er lopen verschillende projecten, hieronder zullen we er twee uitlichten.

Cardio-oncologie
Patiënten met kanker krijgen vaak hartaandoeningen, maar onze groep heeft onlangs aangetoond dat hartfalen ook kan leiden tot de ontwikkeling van kanker. De European Research Council (ERC) financierde ons werk met 2 miljoen euro om deze onontgonnen en intrigerende relatie verder te bestuderen. We werken samen met experts in oncologie, scheikunde en cardiologie in een gezamenlijke onderneming.

Cardiaal metabolisme
De reactie van het hart op letsel zorgt voor aanpassingen van het hart en kan worden samengevat met de term hartremodellering (cardiac remodeling). Een van de meest interessante en ingrijpende veranderingen is het hartmetabolisme. We hebben de afgelopen jaren verschillende componenten van het hartmetabolisme bestudeerd en hebben gepubliceerd over verschillende metabole factoren zoals lever X-receptoren, mitochondriale aanpassingen en de effecten van orale antidiabetica op de hartspier. We maken gebruik van verschillende state-of-the-art methodieken, zoals een Seahorse analyser en een micro-PET scanner.

Zie voor een overzicht van de behaalde resultaten onze publicatie-output op de specifieke projectpagina’s of de pagina’s van Principle Investigators Rudolf de Boer en Herman Silljé.

“Alle klinische en epidemiologische onderzoekers zitten onder één dak, waardoor een nauwe samenwerking mogelijk is tussen alle onderzoekers binnen onze afdeling”.

Werk met ons

De experimentele cardiologie biedt een sterke omgeving waarin initiatief, nieuwsgierigheid, hard werken, plezier en teamplay centraal staan. We zijn ingebed in het European Heart Failure-netwerk en combineren experimenteel en klinisch werk, wat resulteert in opwindende translationele wetenschap. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste onderzoekers, die zowel zelfstandig als multidisciplinair kunnen werken.

Vacatures voor afgestudeerde studenten, Ph.D. studenten en postdocs worden vaak geplaatst. Je vindt deze op de vacaturepagina.