UMCG cardiologie leidend DCVA consortium, RACE V-Impulse

Atriumfibrilleren is een van de grote cardiovasculaire uitdagingen en is wereldwijd de meest voorkomende aritmie. Daarom heeft de Nederlandse Hartstichting het als prioriteit op de onderzoeksagenda gezet. Daarom heeft de Hartstichting 4 Kwartiermakers aangesteld om een landelijk consortium rond atriumfibrilleren te vormen. Het betreft een vervolgfinanciering van het RACE V Impulse-onderzoek waarmee maximaal 3 miljoen euro beschikbaar is. Het nieuwe consortium wordt onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance en wordt een belangrijk instrument in het eerder herkennen en beter behandelen van atriumfibrilleren.

Twee van onze hoogleraren zijn aangesteld als initiatiefnemers van dit consortium. Prof. dr. Isabelle van Gelder, cardioloog, heeft expertise op het gebied van elektrofysiologie en hartritmestoornissen. prof. dr. Michiel Rienstra, cardioloog, heeft expertise op het gebied van atriumfibrilleren en hartfalen.

De focus van het nieuw te vormen consortium zal liggen op het verbeteren van de risico-inschatting van patiënten met atriumfibrilleren. Hierdoor zal het uiteindelijk mogelijk zijn om patiënten een meer persoonsgerichte behandeling aan te bieden. Het programma zal enerzijds bestaan uit klinische activiteiten die zich richten op de implementatie van risicoprofielen. Anderzijds is er ruimte voor studies die meer inzichten moeten geven in de moleculaire, elektrische en andere mechanistische factoren die een rol spelen bij de progressie van atriumfibrilleren.

“Ik vind het echt geweldig om nog een kans te hebben om gepersonaliseerde therapie in AF verder te studeren. We zijn nu op zoek naar nieuwe medewerkers.” prof. dr. Isabelle Van Gelder

“We kijken ernaar uit om samen te werken aan deze belangrijke lijn van AF-onderzoek om het leven van mensen met AF te verbeteren” prof. dr. Michiel Rienstra

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is een samenwerkingsverband van op dit moment 19 organisaties die de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken om de cardiovasculaire ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. Deze bundeling van krachten op landelijk niveau moet ertoe leiden dat we hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen, oplossingen sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren.

Het Race V-consortium doet klinisch en mechanistisch onderzoek naar de oorzaken van de progressie van atriumfibrilleren. De volledige titel van het onderzoek luidt: Reappraisal of Atrial Fibrillation: Interaction between hyperCoagulability, Electrical remodeling, and Vascular Destabilisation in the Progression of AF. Tussentijdse resultaten hebben aangetoond dat paroxysmale AF een heterogene ziekte is en de last ervan wordt bepaald door het aantal comorbiditeiten.

 

Landelijk consortium atriumfibrilleren

Tussenresultaten van RACE V

 

External links