REPLACE-IT

Cardiale CT en en MRI om invasieve invasieve coronaire angiografie te vervangen in patiënten verdacht van kransslagvatlijden

Het aandeel patiënten met obstructieve coronaire hartziekte bij invasieve coronaire angiografie (ICA) is laag. Niet-invasieve beeldvormingstechnieken zijn voornamelijk getest als poortwachter voor ICA in geselecteerde populaties die niet lijken op de klinische praktijk. Onze hypothese is dat de relatieve bijdrage van ICA aan klinische besluitvorming beperkt is wanneer hoogwaardige CTA- en CMR-perfusiebeeldvorming beschikbaar is in een echte klinische “all-comers” populatie.

REPLACE-IT is een pragmatische prospectieve multicenter observationele studie waarin patiënten die geïndiceerd zijn voor ICA vanwege een klinische verdenking op CAD, voor de ICA zowel CTA- als CMR-perfusiebeeldvorming zullen ondergaan. De studie heeft tot doel de besluitvorming op basis van CTA en CMR te evalueren in vergelijking met ICA. Momenteel worden patiënten geïncludeerd in de studie.

Betrokkenen

Principal investigators

Gabija Pundziute-Do Prado

Cardioloog

Daan Ties

Arts-onderzoeker

Daan Westenbrink

Cardioloog
Team

Erik Lipsic

Cardioloog

Gabija Pundziute-Do Prado

Cardioloog

External links