RACE 9

Op apparaat gebaseerde behandeling van frequentie versus ritmecontrole bij patiënten met symptomatische recent opgetreden atriumfibrilleren op de afdeling spoedeisende hulp.

Achtergrond: Tot voor kort was de standaardzorg voor patiënten met recent ontstane atriumfibrilleren (AF) vroege cardioversie. Dit is zojuist uitgebreid met een vertraagde cardioversiebenadering (Pluymakers et al New Engl J Med 2019)

Gezien de terugkerende en voorbijgaande aard van AF, is cardioversie misschien helemaal niet nodig en kan medicatie voor frequentiecontrole voldoende zijn om spontane conversie naar sinusritme te bewerkstelligen.

Doelstelling: Om de effectiviteit (aanwezigheid van sinusritme) en kosteneffectiviteit te beoordelen van een watchful-waiting-benadering, door bijvoorbeeld symptoomreductie door medicatie totdat spontane conversie is bereikt, vergeleken met een vertraagde cardioversiebenadering, bijvoorbeeld frequentieregelingsmedicatie en vertraagde cardioversie als spontane conversie niet optreedt binnen 48 uur, voor patiënten met recent opgetreden symptomatische paroxismale AF.

Studieopzet: een multicenter prospectieve, gerandomiseerde, open label, non-inferioriteitsstudie waarin de interventionele watchful-waiting-benadering wordt vergeleken met de vertraagde cardioversiebenadering (controle). De totale follow-up tijd is 1 jaar.

Studiepopulatie: patiënten met recent opgetreden symptomatische paroxysmale AF (<36 uur) die zich presenteren op de SEH leeftijd> 18 jaar, geschikt voor zowel interventie- als controle-arm.

Interventie: watchful-waiting benadering bestaande uit het toedienen van frequentieregulerende medicatie om de symptomen te verlichten en een hartslag te verkrijgen <110 slagen per minuut, gevolgd door een telemetrische ritmemonitoringperiode van 4 weken om de frequentieregelingstherapie te begeleiden in vergelijking met de vertraagde cardioversiebenadering.

Belangrijkste onderzoeksparameters/ eindpunten: Het primaire eindpunt is de aanwezigheid van sinusritme op het ECG na 4 weken. Secundaire eindpunten zijn de implementatie van infrastructuur voor telemonitoring, herhalingen en progressie van AF, ongewenste voorvallen, kosteneffectiviteit en kwaliteit van leven.

 

Betrokkenen

Principal investigators

Isabelle van Gelder

Cardioloog

Michiel Rienstra

Cardioloog
Team

Vicente Artola Arita

PhD Student

Colinda van Deutekom

Arts-onderzoeker

Neda Khalilian Ekrami

PhD Student

External links