Publicatie: Gut-microbe derived TMAO and its association with more progressed forms of AF: Results from the AF-RISK study

 

Een studie van Bao-Oanh Nguyen en Laura Meems et al. gepubliceerd in International Journal of Cardiology Heart & Vasculature, liet zien dat hoge waarden van Trimethylamine N-oxide (TMAO), een darm microbioom metaboliet, geassocieerd zijn met meer progressieve vormen van atriumfibrilleren. Waarden van voorlopers van TMAO lieten geen verschil zien tussen de AF groepen. Andere teamleden betrokken bij dit onderzoek betreffen Isabelle van Gelder en Michiel Rienstra.

 

Het belang van de microbioom in cardiovasculaire ziekten wordt steeds meer erkend. Trimethylamine N-oxide (TMAO) is een darm microbioom metaboliet dat is geassocieerd met cardiovasculaire ziekten, waaronder atriumfibrilleren (AF).  Echter is er nog weinig bekend over de rol van TMAO in klinisch AF progressie.

De waarden van TMAO en de voorlopers daarvan (betaine, choline, en L- carnitine) werden gemeten in 78 patiënten die aan de AF-risk studie meededen. Paroxysmaal AF was aanwezig in 56 patiënten, 22 patiënten hadden een korte voorgeschiedenis van persisterend AF. TMAO waarden waren significant hoger in patiënten met persisterend AF, in vergelijking met patiënten met paroxysmaal AF. Betaine, choline en L- carnitine waarden waren niet verschillend tussen de AF groepen. Daarnaast werd in een univariate analyse geobserveerd dat voor elke unit verhoging in TMAO, de kans op persisterend AF verhoogd. Deze resultaten suggereren dat hogere waarden van TMAO geassocieerd zijn met meer progressieve vormen van AF. Er wordt daarom verondersteld dat verhoging van TMAO waarden mogelijk ziekte progressie weerspiegelt. Grotere studies zijn nodig om deze voorlopige bevindingen te valideren.

 

Lees het artikel