Van pathofysiologie van hartfalen naar gepersonaliseerde behandelingen

Onderzoek naar hartfalen

Hartfalen is een klinisch syndroom waar symptomen als kortademigheid, moeheid en slechte inspanningstolerantie centraal staan, veroorzaakt door structurele of functionele cardiale afwijkingen. Patiënten met hartalen zijn zeer divers en hebben verschillende klinische karakteristieken en etiologieën, maar hun kwaliteit van leven en levensverwachting zijn over het algemeen slecht.

 

Onze onderzoeksgroep focust zich op de pathofysiologie, preventie en behandeling van hartfalen. Hiervoor passen wij moderne statistiek en bio-informatica toe inclusief biomarkers, proteomics, genomics an transcriptomics om betere inzichten te verkrijgen in de pathofysiologie van specifieke vormen van hartfalen. Dit moet uiteindelijk leiden tot nieuwe en gepersonaliseerde therapieën voor hartfalen. Ons team bestaat uit zowel professoren, cardiologen, fellows, post-docs, bio-informatici/statistici, MD/PhD studenten als medische studenten.

Diepgang zoeken

Onderstaande figuur geeft ons wetenschappelijk onderzoek en klinische ontwikkeling van nieuwe “targets” voor de behandeling van patiënten met hartfalen weer. We hebben in ons onderzoekscentrum veel samples van verschillende patiëntcohorten met hartfalen opgeslagen en verkrijgen veel bioinformatica en -omics data uit deze samples. Dit zorgt ervoor dat wij therapeutische targets kunnen identificeren en moleculen kunnen ontwikkelen. Door ons experimenteel werk is ons team betrokken bij diverse programma’s gericht op medicijnontwikkeling, zowel in fase I, II, en III.

Voor een overzicht van onze behaalde resultaten, verwijzen wij graag naar onze publicatie-output op de specifieke projectpagina’s of de pagina van hoofdonderzoeker van deze onderzoekslijn Adriaan Voors.

“Ik had nooit gedacht dat wetenschappelijk onderzoek zo dichtbij verbetering van kwaliteit van leven en levensverlenging van patiënten zou staan.”

Kom bij ons werken

Ambitieuze en enthousiaste medische studenten die geïnteresseerd zijn in cardiologie/hartfalen zijn altijd zeer welkom om onderzoeksmogelijkheden te komen bespreken. Daarnaast hebben we diverse vacatures voor PhD trajecten. We bieden hierbij de mogelijkheid om klinisch, epidemiologisch en/of experimenteel onderzoek te combineren. Een opleidingsplek tot cardioloog behoort tot de mogelijkheden na het succesvol afronden van een PhD proefschrift.

Bij interesse neem contact op met Prof. Dr. Adriaan Voors, cardioloog: a.a.voors@umcg.nl

Zie alle vacatures op de vacaturepagina.